Rekisterinpitäjä

AdAstra ry
Voionmaankatu 13 A 3, 40700 Jyväskylä
Y-tunnus: 0702391-8

Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa

Janne Kulju
adastrateatteri@gmail.com

Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään yhdistyksen asioista tiedottamiseen ja viestimiseen, markkinointiin, jäsenkorttien postittamiseen sekä muuhun viestintään.

Rekisterin tietosisältö

Yhdistyksen jäsenistä kerätään seuraavat tiedot:
– Etunimet ja sukunimi
– Osoite
– Sähköpostiosoite
– Henkilön itsensä kirjaamat lisätiedot

Rekisterin tietolähde

Tiedot saadaan henkilöiltä itseltään heidän liittyessään AdAstra ry:n jäseneksi yhdistyksen www-sivuilta löytyvällä verkkolomakkeella.

Tietojen luovuttaminen

AdAstra ry ei luovuta tietoja eteenpäin.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

AdAstra säilyttää tietoja Googlen ylläpitämissä palveluissa jonka johdosta henkilötietoja siirtyy EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Google on sitoutunut noudattamaan EU-komission mallisopimuslausekkeita taatessaan tarvittavan tietosuojan tason kun tietoa liikutellaan EU:n ulkopuolelle. Henkilötiedot on suojattu henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

Rekisterin käsittelyn periaatteet

Henkilötiedot säilytetään sähköisessä muodossa käyttäjätunnuksen ja salasanan vaativassa Google Drive -palvelussa. Pääsy jäsenrekisterin tietoihin on ainoastaan AdAstra ry:n hallituksen jäsenillä.

Tietojen arkistointi ja hävittäminen

Tietoja säilytetään viisi vuotta jäsenyyden päättymisestä. Tiedot voidaan myös hävittää rekisteröidyn pyynnöstä aiemmin.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää nähtäville, mitä tietoja hänestä on arkistoituna. Tietoja voidaan korjata ja ne voidaan poistaa henkilön omasta pyynnöstä. Pyyntö esitetään kirjallisesti sähköpostilla rekisterin yhteyshenkilölle. Tietojen tarkastelu-, muutos- tai poistopyyntöjen kohdalla rekisteröidyn henkilöllisyys varmennetaan.

Muutokset tietosuojaselosteeseen

AdAstra ry voi ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua esimerkiksi tietosuojaa koskevan lainsäädännön muuttumiseen. Olennaisista muutoksista ilmoitetaan tarvittaessa rekisteröidyltä saatuun sähköpostiosoitteeseen.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, mikä rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti.
Tietosuojavaltuutetun toimisto: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki, 029 56 66700, tietosuoja@om.fi