Yleiset asiat: adastrateatteri@gmail.com

Puheenjohtaja: pj@adastrateatteri.fi
Jäsenvastaava: jasenasiat@adastrateatteri.fi
Rahastonhoitaja: kirstu@adastrateatteri.fi
Tiedottaja: tiedottaja@adastrateatteri.fi

AdAstra ry:n hallitus 2022

Mette Seppälä – Puheenjohtaja
Maija Lehtoranta – Varapuheenjohtaja
Minttu Leppälä – Tiedottaja
Silke Valkeinen – Sihteeri
Mikko Hintikka
Teemu Kalliokoski
Petteri Olkinuora

Varajäsenet:
Elina Paavola – Rahastonhoitaja, Jäsenvastaava
Eemeli Rytkönen – Tekniikkavastaava
Satu Hokka