Yleiset asiat: adastrateatteri@gmail.com

Puheenjohtaja: pj@adastrateatteri.fi
Jäsenvastaava: jasenasiat@adastrateatteri.fi
Rahastonhoitaja: kirstu@adastrateatteri.fi
Tiedottaja: tiedottaja@adastrateatteri.fi

AdAstra ry:n hallitus 2021

Mette Seppälä – Puheenjohtaja
Maija Lehtoranta – Varapuheenjohtaja
Minttu Leppälä – Sihteeri
Silke Valkeinen – Tiedottaja
Hanna Hämäläinen
Eemeli Rytkönen
Satu Hokka
Mikko Hintikka

Varajäsenet:
Elina Paavola – Rahastonhoitaja, Jäsenvastaava
Petteri Olkinuora