Yleiset asiat: adastrateatteri@gmail.com

Puheenjohtaja: pj@adastrateatteri.fi
Jäsenvastaava: jasenasiat@adastrateatteri.fi
Rahastonhoitaja: kirstu@adastrateatteri.fi
Tiedottaja: tiedottaja@adastrateatteri.fi

AdAstra ry:n hallitus 2018

Mette Seppälä – Puheenjohtaja
Anu Kumpulainen – Varapuheenjohtaja
Petteri Olkinuora – Tiedottaja
Janne Kulju – Sihteeri
Maija Lehtoranta – Jäsenvastaava
Mari Sippola
Antti Erkkilä
Satu Hokka
Maaret Talaslahti

Varajäsenet:
Elina Paavola – Rahastonhoitaja
Johannes Myllymäki
Riku Suonio – Some-vastaava