Rekisterinpitäjä

AdAstra ry
Voionmaankatu 13 A 3, 40700, 40100 Jyväskylä
Y-tunnus: 0702391-8

Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa

Janne Kulju
adastrateatteri@gmail.com

Rekisterin nimi

Lipunvarausjärjestelmä

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja voidaan käsitellä seuraavissa tarkoituksissa:
– Ennakkoon tehdyn lipunvarauksen tarkastaminen lipunmyynnissä
– Peruuntuneista esityksistä ilmoittaminen lipun varanneille
– Esitysten kokonaiskatsojamäärien laskenta

Rekisterin tietosisältö

Näytelmän nimi ja esitysajat sekä lippujen varausajankohta, varaajan nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja varattujen lippujen lukumäärä.

Rekisterin tietolähde

Tietoja kerätään lippuja ennakkoon varaavilta henkilöiltä. AdAstra-teatteri tallentaa tiedot lipunvarausjärjestelmäänsä josta tiedot viedään lipunmyyntijärjestelmään.

Tiedot tuodaan rekisteriin verkkolomakkeiden, puhelimitse tai sähköpostitse tulleiden lippuvarausten kautta.

Tietojen luovuttaminen

AdAstra ry ei luovuta tietoja eteenpäin.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

AdAstra säilyttää tietoja Googlen ylläpitämissä palveluissa jonka johdosta henkilötietoja siirtyy EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Google on sitoutunut noudattamaan EU-komission mallisopimuslausekkeita taatessaan tarvittavan tietosuojan tason kun tietoa liikutellaan EU:n ulkopuolelle. Henkilötiedot on suojattu henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

Rekisterin käsittelyn periaatteet

Henkilötiedot säilytetään sähköisessä muodossa käyttäjätunnuksen ja salasanan vaativassa Google Drive -palvelussa. Pääsy lipunvarausrekisterin tietoihin kokonaisuudessaan on ainoastaan AdAstra ry:n hallituksen jäsenillä.

Lipunmyyntitilanteessa henkilötietoja pääsevät rajoitetusti (etu- ja sukunimi sekä varattujen lippujen määrä) katsomaan tietyt, ennalta sovitut lipunmyyntiä suorittavat henkilöt, jotka ovat henkilötietojen suhteen salassapitovelvollisia.

Tietojen arkistointi ja hävittäminen

Lipunvarausjärjestelmän sisältämiä henkilötietoja säilytetään maksimissaan 12kk. Tiedot voidaan myös hävittää rekisteröidyn pyynnöstä aiemmin.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää nähtäville, mitä tietoja hänestä on arkistoituna. Tietoja voidaan korjata ja ne voidaan poistaa henkilön omasta pyynnöstä. Pyyntö esitetään kirjallisesti sähköpostilla rekisterin yhteyshenkilölle. Tietojen tarkastelu-, muutos- tai poistopyyntöjen kohdalla rekisteröidyn henkilöllisyys varmennetaan.

Muutokset tietosuojaselosteeseen

AdAstra ry voi ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua esimerkiksi tietosuojaa koskevan lainsäädännön muuttumiseen. Olennaisista muutoksista ilmoitetaan tarvittaessa rekisteröidyltä saatuun sähköpostiosoitteeseen.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, mikä rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti.
Tietosuojavaltuutetun toimisto: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki, 029 56 66700, tietosuoja@om.fi